Adroddiadau a Strategaethau

Mae Teleofal Caerdydd a’r gwasanaeth Pryd ar Glud yn falch o’u cyflawniadau ac yn awyddus i rannu ein hadroddiadau â chi.

Mae’r dogfennau hyn ar gael i chi eu darllen isod.

Adroddiad Blynyddol 2019/20

Mae Teleofal yn rhoi’r cymorth, y diogelwch a’r sicrwydd y mae cwsmeriaid eu hangen i’w galluogi i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae ein cwsmeriaid yn cynnwys tenantiaid y Cyngor, perchenogion tai a’r bobl hynny sy’n rhentu yn y sector preifat. Bydd Teleofal yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 oed ym mis Mehefin 2020!

Darllenwch yr Adroddiad 2019/20 llawn

Atal Cwympiadau

Bydd y strategaeth hon yn edrych ar wahanol ymagweddau a dulliau y bydd Teleofal Caerdydd yn ystyried eu gweithredu a’u mabwysiadu dros y 3 blynedd nesaf. Caiff projectau penodol eu lansio er mwyn lleihau cyfanswm
nifer y cwympiadau a gwneud y mwyaf o’r posibilrwydd i’n defnyddwyr aros yn eu cartrefi eu hunain. Mae Teleofal Caerdydd yn ymateb i nifer o ddigwyddiadau sy’n ymwneud â chwympiadau bob dydd ac maent mewn sefyllfa unigryw i achosi newid cadarnhaol i ddinasyddion Caerdydd, gan ddefnyddio Gofal a Alluogir gan Dechnoleg (TEC) fel galluogwr.

Darllenwch yr Adroddiad Atal Cwympo llawn

© Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd